مديريت روابط عمومي معاونت روابط عمومي مسئول دفتر تشيريفات و امور نمايشگاهي واحد وب سايت روابط عمومي الكترونيك سمعي و بصري تحقيق و توسعه
  • شهرک دانش و سلامت
  • 27 اردیبهشت روز روابط عمومی
  • برگزار کننده همایشات و جشن ها
  • برگزاری کارگاههای روابط عمومی

 

تست جی کامنت


پنج شنبه, 10 آبان 1397 تست نظر دهی در سایت  ادامه مطلب...

دانشگاههای غیر انتقاعی


شنبه, 24 شهریور 1397 نام موسسه استان - شهر شماره تلفن نشانی سبلان اردبیل -... ادامه مطلب...
IMAGE

کارگاه گزارش نويسي در روابط عمومي


سه شنبه, 29 تیر 1395   کارگاه گزارش نويسي درروابط عمومي            دوره... ادامه مطلب...
 

سامانه ثبت درخواست خدمات از روابط عمومی دانشگاه

روابط عمومی دانشگاه در جهت ارتقاء کمی و کیفی اقدامات خود در چارچوب وظایف سازمانی و افزایش رضایت مندی واحدهای تابعه دانشگاه،سامانه ثبت در خواست خدمات از روابط عمومی را طراحی و راه اندازی نموده است. مدیریت روابط عمومی ضمن متعهد نمودن خود به ارائه خدمات مورد نیاز تمامی واحدهای دانشگاه، خود را ملزم به ارائه خدماتی می نماید که در سامانه مذکور ثبت گردیده باشد. همکاری معاونین محترم دانشگاه و مدیران محترم واحدهای دانشگاه در این زمینه مزید امتنان خواهد بود. 

توافق نامه