ارتباط مردمی

مشهد مقدس ،انتهای بلواری شهید فکوری ، بین میدان شهید جوان و میدان شهید آل شهیدی -کد پستی: 9177899191

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد - تلفن: 38713634 - 051 نمابر: 38713638 - 051

تلفن گویا:191 در مشهد و 38713647- 051در شهرستانها - سامانه پیامک : 30002191

پست الکترونیک p.relations[AT]mums.ac.ir


سامانه پیامک 30002191

دریافت نظرات ، انتقادات و پیشنهادت به شماره پیامک 30002191

تلفن گویا 191

پاسخگویی به سوالات شما با شماره 191 ( کد شهری مشهد)