اخبار

کارگاه آموزش مقدماتي پنجشنبه مورخ 28 -2- 96 از ساعت 8:30 الی 13

 

کارگاه آموزش مقدماتي

نرم افزار مدیریت محتوای وب سایت دانشگاه

      دستور کارگاه : (مديريت مطالب – مديريت مجموعه  - مدیریت رسانه – مدیریت منو) 

 

 

 پنجشنبه مورخ 28 -2- 96  از ساعت 8:30  الی 13 برگزار می گردد.

 

محل برگزاري كارگاه : دانشکده پزشکی - طبقه دوم - داخل کتابخانه - کلاس IT

 

جهت شرکت در کارگاه تا پایان وقت اداری سه شنبه 26-2-96  نسبت به تکمیل فرم "کارگاه واحد وب سایت" اقدام فرمایید ، در قسمت راهنمایی تیک درخواست کارگاه آموزشی فعال و در قسمت توضیحات حتما گزینه "ثبت نام در کارگاه 28 اردیبهشت ماه " ذکر شود.

 

آدرس فرم ثبت نام کارگاه  :http://itc.mums.ac.ir/WebSite/Lists/list33/Item/newifs.aspx?isdlg=1

 

 

همراه داشتن معرفی نامه جهت شرکت در کارگاه برای همکارانی که قبلا معرفی نامه آنها ارسال نشده ضروری می باشد.

 

 

 
     
 

کارگاه مدیریت محتوی وب سایت دانشگاه

 

کارگاه آموزشی مقدماتي یک و مقدماتی دو

مدیریت محتوی وب سایت دانشگاه   

 
 

کارگاه آموزشی  مقدماتی یک و مقدماتی دو سیستم مدیریت محتوای جدید دانشگاه  شامل

شرح مختصری از پنل اصلی ،مدیریت مطالب ،مدیریت مجموعه ،مدیریت رسانه ،مدیریت ماژول ،مدیریت قالب ،مدیریت منو  ) 

به طور پیوسته به مدت دو روز در تاریخ های زیر برگزار خواهد شد .

 
 

 شنبه       10- 07-95 از ساعت  9 الی 14

یکشنبه     11- 07-95 از ساعت  الی 14 

 
 

محل برگزاري كارگاه : کتابخانه دانشکده پزشکی - طبقه دوم دانشکده - کلاس IT

 
 

شرکت در کارگاه مذکور برای افردای که تا کنون در کارگاهها  شرکت ننموده اند  الزامی است  فرم ثبت نام کارگاه   را تا پایان وقت اداری چهارشنبه 07-07-95 تکميل فرماييد.

 
 

 

http://itc.mums.ac.ir/WebSite/Lists/list33/Item/newifs.aspx?isdlg=1

 

 
 

در صورت عدم امکان حضور دلیل آنرا اعلام فرمایید  .

 
     

 

منوي اصلي