گزارش عملکرد و اقدامات

گزارش عملکرد روابط عمومی 88-90

 

گزارش عملكرد 2ساله روابط عمومي

 

الف-برنامه ریزی

اولین اقدام شناسایی وضعیت موجود و بررسی نقاط قوت فرصتها و تهدیدهایی بود که فراروی دانشگاه قرار داشت لذا با تشکیل کار گروهی متشکل از افراد مدقق ، آشنا با اصول برنامه ریزی و دلسوز دانشگاه به مدت سه ماه شاخصه های روابط عمومی نوین اسلامی را با رویکرد روابط عمومی دانشگاه برتر جهان اسلام ترسیم گرديد.این کارگروه و یا اتاق فکر با بهره گیری از کارشناسان حوزه های ستادی و محیطی اعم از بیمارستانها ،مراکز بهداشت،معاونتها و دانشکده ها با هدف اینکه قبل از هرگونه اقدام باید تفکر سرلوحه کار باشد اولین چشم انداز و برنامه استراتژیک روابط عمومی دانشگاههای علوم پزشکی را تدوین نمود که این چشم انداز پایه تمامی اقدامات روابط عمومی در این مدت است. رویکرد جدید روابط عمومی در این چشم انداز پاسخگویی ،رعایت عدالت در پاسخگویی ،اطلاع یابی و اطلاع رسانی به موقع با هدف تصمیم سازی و ترویج شعائر اسلامی و حرکت در جهت اسلامی شدن دانشگاه بوده است.

خلاصه گزارش این کارگروه به شرح ذیل است:

1- تدوین چشم انداز

2- تنظیم برنامه استراتژیک روابط عمومی و برنامه عملیاتی سال 1389 (در تدوین برنامه سعی شد ملاکها و شاخصهای دانشگاه اسلامی و همچنین نقشه راه دانشگاه و چشم انداز دانشگاه برتر جهان اسلام در افق 1404 مد نظر قرار گیرد )

3- تهیه شرح وظایف مسئولین و رابطین روابط عمومی در واحدهای تابعه: شرح وظایف مسئولین روابط عمومی واحدهای تابعه با اشراف بر همه جنبه های کاری، مجموعه ای منتظم از برنامه ریزی، اطلاع رسانی و اطلاع یابی،ارتباط رسانه ای ،امور فرهنگی،سمعی بصري و چگونگی برگزاری مراسمات است که در نوع خود به اقرار اهل فن بر همه موضوعات کاری روابط عمومی اشراف دارد.

4- تعیین چارت سازمانی روابط عمومی : این چارت بر اساس برنامه استراتژیک و وظایف محوله و ارتقاء کمی و کیفی روابط عمومی در تمامی ابعاد تنظیم گردید.

5- تدوین فرایندهای کاری روابط عمومی دانشگاه: با تدوین این مجموعه بالغ بر 60 فرایند مختلف ترسیم گردید که بر پایه آن تمامی فعالیتها به صورت نظام مند انجام و نقاط قوت و قابل بهبود شناسایی گردید. این تعداد فرایند آنچنان دقیق تنظیم شد که حتی بر امور ساده نیز تسلط داشتند. به عنوان مثال حتی نحوه ورود به اینترنت برای دریافت جراید،نحوه برگزاری مراسمات ،ورود خبرنگار به محیط های دانشگاه، انتشار اخبار ، تهیه بریده جراید و تعداد کثیر دیگری که توسط کارگروه تهیه شد.

6- تنظیم چک لیست پایش روابط عمومی واحدهای تابعه و استاندارد سازی چک لیست برای هر یک از فرآیندها

7- تعیین جانشین نظارتی : در این روش که شاید کاری بدیع بود مدیر روابط عمومی بدون در اختیار گرفتن معاون ،توسط فردی ناظر بر امور کارکنان و رابطین روابط عمومی همراهی شده تا بتواند ضمن تسلط بر کار بر تمامی 40 رابط نظارت داشته باشد و اهداف خود را پیاده سازی نماید.

8- آگاه سازی مدیران: با هدف آشنایی مدیران و معاونین دانشگاه با حوزه فعالیت روابط عمومی و همراهی بیشتر آنها در پیشبرد اهداف اطلاع رسانی در فواصل زمانی منظم اقدام به برگزاری نشست با تمامی مدیران دانشگاه شد که موجب ارتقاء آگاهی مدیران از روابط عمومی گردید.

9- توانمند سازی نیروی انسانی : برای عملکرد مطلوب و پیاده سازی اهداف نیاز به نیروی انسانی توانمند ، آشنا به فنون نوین ارتباطی احساس شد . لذا نسبت به جذب نیروی انسانی اقدام گرديد ولی متاسفانه به علل مختلف تامین تعداد مورد نیاز میسر نشد و فقط 50 درصد از حد انتظار را برآورده کرد که برای جبران این مهم نسبت به توانمند سازی نیروهای موجود ازطریق برگزاری کارگاههای آموزشی،و اهرمهای تشویقی اقدام گرديد .در تدوین برنامه آموزشی سعی شد نگاه وسیع تر از حوزه روابط عمومی باشد و همه افرادی که به نوعی با امور روابط عمومی در ارتباط هستند شامل شود، به عنوان مثال برای اولین بار در کشور (در بین دانشگاههای علوم پزشکی)دوره تشریفات و طریقه برگزاری مراسمات برای مسئولین اموراداری ،کارپردازان و مسئولین تدارکات برای تمامی واحدهای دانشگاه برگزار شد که با استقبال چشمگیر این افراد همراه بود.انتخاب روابط عمومی برتر با هدف افزایش انگیزه رابطین روابط عمومی اقدام مناسبی در جهت ازدیاد همکاری رابطین بود.

ب- پاسخگویی و ارتباط مردمی:

به لحاظ اهمیت پاسخگویی و نقش موثر آن در بر طرف کردن نیاز مراجعین روابط عمومی اقدام به راه اندازی واحد پاسخگویی و ارتباط مردمی شد. این واحد با در نظر گرفتن تلازم ارتباط مردمی و پاسخگویی با استفاده از روشهای نوین ارتباطی (که در بخش بعدی مبسوط خواهد آمد) سعی در ایجاد ارتباطی دوسویه با مخاطبین نمود که خلاصه اقدامات آن به شرح ذیل است:

1- برگزاری نشست ها : برگزاری نشست صمیمی ریاست و معاونین دانشگاه با کارکنان و با هدف آشنایی بیشتر با مشکلات کارکنان که به حول و قوه الهی برکات فراوانی را برای کارکنان و کلان دانشگاه به همراه داشت.

2- انجام نظر سنجی های متعدد از کارکنان،اعضاء هیات علمی،دانشجویان و ارباب رجوع در محیط های مختلف دانشگاه و انعکاس نتایج به رئيس دانشگاه و نهادهای تصمیم گیر در دانشگاه برای تقویت تصمیمات ماخوذه

3- حضور در صحنه: ایجاد روشی نوین در مشکل یابی و حل آن،در این روش پیرو اطلاع مردمی و یا درک مشکل در واحدها مسئول مربوطه با حضور به موقع در محل ضمن انجام نظر سنجی و تهیه تصویر از موارد مشکل ساز،در تصمیم سازی و تصمیم گیری اعضاء هیات رئیسه نقش بسزایی داشته است. بعنوان مثال بررسی مشکل نوبت دهی بیمارستان ها در نیمه های شب و یا طول روز ،مشکلات نبود متخصص در شهرستانها،عدم حضور کادر درمانی در بیمارستانهای شبکه های بهداشت و درمان و نمایش تصاویر مربوطه در هیات رئیسه دانشگاه که باعث اتخاذ تصمیمات راهگشا و حل مشکلات شد.

4- بازدید دوره ای: در این مدت واحد ارتباط مردمی از تمامی واحدهای دانشگاه بازدید داشته و حتی تمامی شبکه های بهداشتی درمانی نیز مورد بررسی حضوری قرار گرفتند. تعداد بالغ بر 200 بازدید نتیجه فعالیت این واحد است.

5- پاسخگویی غیر حضوری: در این مدت بالغ بر 2500 پیامک از طریق سامانه پیامک 30002191 دریافت شد که توسط این واحد پاسخ مربوطه ارسال گردید.دریافت روزانه پیامهای تلفنی از طریق سامانه تلفن گویای 191 ،دریافت نظرات کاربران سایت دانشگاه بالغ بر 3000 نظر از طریق گزینه ارسال نظر (امکانات جدیدی که به سایت افزوده شد)و تجزیه و تحلیل آنها

6- ایجاد سامانه بریده جراید: این واحد در ابتدای تشکیل ضمن اعلام به حداقل رساندن جراید در واحدها و ارسال نامه به تمامی واحدهای تابعه مبنی بر کاهش روزنامه ها و تعیین سهمیه مربوطه در جهت اصلاح الگوی مصرف و استفاده از ابزار اینترنت برای دستیابی به جراید ،اقدام به تهیه بریده جراید الکترونیکی نمود.در این روش نو روزانه بریده تمامی روزنامه ها و خبرگزاریها توسط کارشناسی خارج از ستاد بررسی و تمامی اخبار مرتبط با حوزه سلامت در قالب مشخص آماده و به تمامی مدیران دانشگاه ارسال می گردد.قطعا با این روش وقت بسیار زیادی از مديران صرفه جویی می شود.

ج-اطلاع رسانی و ارتباط رسانه ای

این واحد که از جمله واحدهای بسیار مهم چارت جدید محسوب می شودبا هدف اطلاع یابی و اطلاع رسانی به موقع به مخاطبین دانشگاه و انعکاس موثر اقدامات دانشگاه تشکیل گردید هرچند که این واحد سعی بلیغی در اطلاع رسانی عملکرد دانشگاه داشته است اما به دلیل اینکه برخی از معاونتها همچون آموزشی و دانشجویی فرهنگی دارای روابط عمومی قوی و مستقل نبودند و یا عملکرد قابل انتشار نداشتند، اطلاع رسانی صددرصدی انجام نگردید ،ولی کوششهای این واحد بسیار چشمگیر بوده که خلاصه اقدامات آن به شرح ذیل است:

1- تدوین آیین نامه اطلاع رسانی دانشگاه: بر اساس این آیین نامه نحوه اطلاع رسانی و موضوعات قابل اطلاع رسانی مشخص و هریک از افراد مجاز به انجام هرگونه مصاحبه و نشر اخبار دانشگاه تعیین گردیدند. طبق این آیین نامه ضمن تکریم خبرنگاران حدود و ثغور ورود اصحاب رسانه به محیطهای دانشگاهی مشخص شد.

2- تشکیل کارگروه فکری تدوین اولویتهای برنامه سازی سلامت: این کارگروه با هدف همسان سازی برنامه های صدا و سیما و رسانه ها در جهت فرهنگ سازی سلامت با رعایت مسائل بومی استان خراسان رضوی و مد نظر قراردادن شعار سازمان بهداشت جهانی در هر سال ،اولویتهای بهداشت و درمان استان اقدام به دعوت از کارشناسان خبره از معاونتهای بهداشتی ،درمان وغذا و دارو نموده و در ابتدای هرسال این اولویتها را تدوین و برای رسانه ها ارسال می نماید.تنظیم پیامهای بهداشتی ،نظارت بر تولید تیزرهای آموزشی برای پخش در تلویزیون هاي شهری،تعامل با سازمانهای برون بخشی همانند صدا و سیما،تهیه کنندگان فیلم ها و سریال های تلویزیونی و ... از دیگر فعالیتهای دیگر این کارگروه است.

3- برگزاری نشست های علمی خبری: در اقدامی بدیع این واحددر جهت افزایش آگاهی مردم نسبت به موضوع سلامت با رعایت موازین علمی سلسله نشستهایی را با حضور اعضاء هیات علمی برگزار نمود. در این نشست ها مدیران گروههای آموزشی ضمن حضور در جمع اصحاب رسانه اعم از خبرنگاران و مدیران روابط عمومی جراید و مطرح کردن مبحثی علمی به سوالات بهداشتی خبرنگاران پاسخ می دهند. تاکنون بیش از 25 نشست از این دست برگزار شده است.

4- تنظیم لیست مصاحبه شوندگان: برای اولین بار لیست کاملی از افراد هیات علمی ضمن داشتن رتبه علمی مناسب كه توان مصاحبه را نیز دارا می باشند تهیه و به تمامی رسانه ها ارسال گردید. این لیست که حاوی اطلاعات رشته فرد هیات علمی می باشد رسانه ها را در فرهنگ سازی سلامت بسیار یاری نموده است، چون با احاطه بر موضوعات سلامتی با فرد مورد نظر به راحتی تماس حاصل می کنند.

5- تشکیل کارگروه زائرین: این واحد با مورد توجه قراردادن سلامت زائرین بارگاه ثامن الائمه (ع) اقدام به تشکیل کارگروهی تحت عنوان زائرین نمود. در این کارگروه که متشکل از نمایندگان مراکز بهداشت،درمان،معاونت غذاودارو،مدیرمرکز فوریتهای پزشکی به عنوان دبیر ستاد تسهیلات نوروزی وشهرداری مناطق می باشد با تعیین اقدامات و محتوای اطلاع رسانی سلامت برای زائرین اقدام به انتشار ویژه نامه ها، تراکتها،راهنمای سلامت زائرین،برپایی غرفه دانشگاه در مبادی ورودی شهر و کمپها نموده است.انتشار بیش از 90 هزار نسخه کتابچه راهنمای سلامت زائر ،پوستر کشیک نوروزی ،معرفی مراکز درمانی شهر مشهد مقدس با همکاری معاونت امور اجتماعی شهرداری و...نتیجه اقدامات این کارگروه است.

6- تبلیغات محیطی: این واحد با هدف معرفی راههای ارتباطی روابط عمومی با هدف ارتقاء اطلاع یابی اقدام به نصب بنرهای راههای ارتباطی در تمامی واحدهای دانشگاه حتی در اقصی نقاط استان نموده است.همچنین پخش تیزرهای تبلیغاتی راههای ارتباطی به صورت شبانه روزی از تلویزیونهای شهری،نصب بیلبورد درسطح شهر درمناسبتهای مختلف با همکاری شهرداری،ارسال پیامک به همه کارکنان و داوطلبین سلامت در مقاطع زمانی مشخص از دیگر اقدامات این واحد بوده است.

7- انتشار پیام ریاست دانشگاه: از جمله اقدامات این واحد انتشار پیام ریاست دانشگاه در مناسبتهای مختلف بویژه در نوروز بوده است بعنوان مثال در نوروز 89 و 90 پیام رئيس دانشگاه که حاوی خلاصه اقدامات دانشگاه بوده به انضمام راههای ارتباطی در سطح وسیعی منتشر گردید تا آنجا که در دورترین نقاط استان در خانه های بهداشت و مراکز درمانی نیز این پیام مکتوب ارسال گردید که این خود نشان از وسعت و قدرت اطلاع رسانی و سیستم توزیع دارد.

8- برگزاری نشستهای مطبوعاتی : این واحد با هدف معرفی عملکرد دانشگاه در فواصل زمانی مشخص و یا به مناسبتهای گوناگون اقدام به برگزاری اینگونه نشستها با حضور معاونین و یا مدیران ارشد دانشگاه نموده است که در این مدت قریب 8 نشست برگزار شده است.

9- ارتباط موثر: اطلاع رسانی بدون در نظر گرفتن ارتباط رسانه ای امری محال است لذا این واحد با تدوین چارچوبی مشخص و تقسیم بندی رسانه ها به سه شکل محلی، کشوری و بین المللی اقدامات رسانه ای به شرح ذیل داشته است:

1-9- محلی:

- تعیین خبرنگار برتر حوزه سلامت با هدف تشویق خبرنگاران و اصحاب رسانه برای تلاش بیشتر در راه فرهنگ سازی سلامت

- برگزاری کارگاههای آموزشی مخصوص خبرنگاران حوزه سلامت با هدف آشنایی بیشتر آنان با نظام شبکه تا کنون این کارگاهها باعث افزایش آگاهی خبرنگان این حوزه از نظام شبکه شده است.

- بازدید دوره ای از تحریریه رسانه های مکتوب با هدف ایجاد تعامل بیشتر با دانشگاه

- ایجاد بانک جامع اطلاعاتی رسانه ها اعم از مکتوب و غیر مکتوب شامل لیست خبرنگاران ،شماره های تلفن ،مشخصات فردی ،سردبیران ،دبیران صفحات،ایمیلها و...

- رایزنی با صدا و سیمای خراسان رضوی و دعوت از مدیران دانشگاه و یا اعضاء هیات علمی در برنامه های گوناگون سازمان

- تعامل قوی با برنامه دانایی توانایی شبکه خراسان و ایجاد هماهنگی لازم بین مراکز تحقیقاتی و این برنامه در جهت آشنا سازی نسل جوان و جامعه با تحقیقات انجام شده در دانشگاه

2-9-کشوری:

- برای اولین بار در دانشگاه روابط عمومی توانست با رایزنی موفق با مدیران شبکه های صدا و سیمای مرکز زمینه همکاری و تولید برنامه های علمی و انتشار اخبار دانشگاه از طریق این شبکه ها فراهم آورد به عنوان مثال : با تعامل بین روابط عمومی و مدیردانش شبکه چهار سیما برنامه پنگان که از جمله بهترین برنامه های مستند علمی صدا و سیما است با حضور در دانشگاه به دفعات برنامه سازی نموده و بالغ بر 4 ساعت برنامه رایگان برای دانشگاه ساخته اند که همایش آموزش پزشکی،طرح معرفت،معرفی مرکز سم شناسی دانشگاه و... از آنجمله است . همچنین همکاری تنگاتنگ روابط عمومی با گروه دانش شبکه شش موجب تولید برنامه های موفق همچون زیست فناوری شد که تاکنون 2 مرتبه پخش شده است.این برنامه با استفاده از توان علمی اساتید دانشگاه تهیه شده اند.

- انعکاس اخبار علمی و تحقیقاتی دانشگاه از طریق اخبار علمی شبکه چهار سیما که تاکنون بیش از25 خبر از اخبار دانشگاه از این مجموعه خبری پخش شده است.

- تعامل با روزنامه های کشوری و تخصصی همچون جهان اقتصاد و ... و انعكاس عملکرد دانشگاه در این روزنامه ها .این واحد با مطالعه بر روی رسانه های مکتوب جرایدی را برای انتشار عملکرد انتخاب کرد که در نهادهای تصمیم گیری توزیع می شوند همچون مجلس شورای اسلامی و..

- هماهنگی با رسانه های کشوری برای انجام مصاحبه با اعضاءهیات علمی با هدف تشویق این قشر مهم دانشگاه و شناساندن ظرفیتهای علمی به جامعه

3-9- بین الملل

- در این بخش با تمرکز بر روی گردشگری سلامت و جذب گردشگر سلامت به دانشگاه واحد اطلاع رسانی با رایزنی با روزنامه های عرب زبان و انگلیسی سعی در شناساندن توانمندیهای پزشکی دانشگاه به مردم حوزه خلیج فارس آسیای میانه داردتاکنون روزنامه های تهران تایمز،الوطن،اقتصاد(عربی)،ایران نیوز توانایی دانشگاه را در سطح کشورهای عربی منتشر نموده اند.

- برای اولین بار روابط عمومی با رایزنی گسترده با شبکه جهانی الکوثر زمینه همکاری دانشگاه و این شبکه را فراهم نموده که در حال حاضر مجموعه مستند درمان ایرانی با این شبکه در حال ساخت است این برنامه توانمندی دانشگاه را به تصویر می کشد.

10 – همایش روابط عمومی و سلامت: برای اولین بار در کشور همایشی تحت عنوان روابط عمومی و سلامت با هدف شناساندن سیستم بهداشت و درمان و همچنین ارتقاء مدیران روابط عمومی کلیه ادارات با مفهوم سلامت و همچنین تسهیم و نقش هریک از سازمانها در تامین سلامت این همایش به همت روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد با حضور مدیران روابط عمومی استان برگزار شد که به توفیق الهی نتایج مفیدی داشتن.

د- گروه خبری

از جمله دستاوردهای بزرگ روابط عمومی دانشگاه در این مدت می توان به تشکیل گروه خبری اشاره نمود که به اعتراف همگان از موفقیت زیادی برخوردار بوده است.این واحد در مدت 15 ماه بیش از 5000 خبر علمی ،گزارشی و عملکردی تهیه و برروی سایت دانشگاه بار گذاری نموده است.

1- وسعت فعالیت این گروه به حدی بوده است که سایت وزارت بهداشت وب دا از بسیاری از اخبار آن استفاده کرده و در صفحه اصلی بارگذاری کرده است و همچنین چندین بار توسط وزارت متبوع مورد تقدیر واقع شده است.البته این گروه خبری هنوز در ابتدای راه است که امید داریم با برنامه ریزیهای انجام شده وسعت تولید خبر به گونه ای باشد که خبر عملکردی در سطح دانشگاه مغفول نشود.در حال حاضر این گروه خبری با ایجاد ارتباط دوسویه با کارکنان و اعضاء هیات علمی توانسته است نیازهای علمی بهداشتی کارکنان را شناسایی کرده و با انجام مصاحبه با اساتید به سولات آنها پاسخ گوید،همچنین با فرآیندی جدید واحدهایی که تاکنون یادی در رسانه ها از آنها نشده شناسایی و به جامعه معرفی گردند به عنوان مثال مراکزی همچون کلینیک مثلثی،مرکز مطالعات انفورماتیک پزشکی و... در لیست تولید خبر می باشند.

2- تهیه خبرنامه برتر : خبرنامه برتر در واقع خبرنامه عملکرد دانشگاه و فرهنگ سازی سلامت است که ثمره گروه خبری مي باشد . این مکتوب که مورد استقبال واحدهای دانشگاه قرارگرفته در حال حاضر در تیراژ 2000 نسخه چاپ می گردد مضاف بر اینکه به صورت سی دی نیز به کل کشور ارسال می گردد .در برنامه های آتی در نظر است با کاهش هزینه های چاپ تیراژ و محتوا را ارتقاء داد تا به دست همه کارکنان برسد.

3- روزنامه دیواری دانشگاه: این روزنامه دیواری به صورت هر2هفته يكبار منتشر شده و اخبار سلامتی و معرفی واحدهای دانشگاهی را در معرض دید مراجعین به مراکز درمانی و ادارات وابسته قرار می دهد. در برنامه های آتی قرار است به تمامی مراکز بهداشتی درمانی حتی در اقصی نقاط استان ارسال شود تا ضمن افزایش آگاهی های عموم جامعه نسبت به مقوله سلامت عملکرد دانشگاه نیز معرفی گردد.

ه-روابط عمومی الکترونیک

1- با توجه به نیاز جامعه امروز به انتشار سریع اخبار و اطلاع یابی به هنگام روابط عمومی ، دانشگاه اقدام به تاسیس واحد روابط عمومی الکترونیک تحت عنوان واحد اطلاع یابی و اطلاع رسانی الکترونیک نمود.اولین تلاشی که از این واحد به ثمر رسید تحویل مدیریت وب سایت دانشگاه به روابط عمومی بود.در ابتدا سایت دانشگاه تنها درگاهی برای ورود به منوهای واحدها بود و به عنوان یک مرجع رسمی قابل استناد نبود چرا که در صفحه اول سایت به جز اندک فضا برای اخبار امکان اطلاع رسانی دیگر نداشت لذا برای بهینه سازی

سایت و تبدیل شدن آن به پورتال اطلاع رسانی پس از تحویل مدیریت صفحه جدید با همکاری مدیریت آمار و فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه طراحی و بارگذاری شد .می توان این رویداد را نقطه عطفی در تبدیل روابط عمومی از شکل سنتی به شکل نوین دانست.

در حال حاضر ضمن بدل شدن سایت دانشگاه به مرجعی رسمی روزانه آخرین اخبار دانشگاه بر روی صفحه اول سایت بارگذاری می شود. این امر سبب افزایش تعداد بازدید از سایت شده در حقیقت ارتقاء سایت از رتبه هفتم دربین دانشگاههای علوم پزشکی کشور به رتبه دوم نشان دهنده همین امر مي باشد

از نتایج بسیار مفید راه اندازی سایت جدید دریافت روزانه خبار دانشگاه توسط خبرگزاریها از طریق سایت می باشد. رسانه ها به محض بارگذاری خبر آن را استفاده نموده و در صورت امتیاز کشوری آن را بدون صرف هزینه ای از سوی دانشگاه منتشر می نمایند .این مهم در اخبار علمی بسیار مشهود است.

2- تشکیل کمیته نظارت بر سایت: جهت جلوگیری از هرگونه خطای احتمالی در محتوای سایت به ويژه در زیر سایتهای واحدها این واحد اقدام به ایجاد کمیته سه نفره نظارت در تمامی واحدهای دانشگاه نمود. این کمیته متشکل از مسئول روابط عمومی، مسئول حراست و مسئول it مدیریت محتوای زیر سایت را بعهده دارند. همین امر سبب شده با وجود بارگذاری بیش از 3000 خبر در صفحه اول سایت دانشگاه و بیش از 10000 خبر در کل سایت در این مدت کمترین مشکلی در محتوای اخبار شاهد باشیم.

3- تهیه پورتال خبری دانشگاه : با عنایت به ازدیاد اخبار و افزایش تعداد بازدید کننده سایت دانشگاه در نظر است پورتال خبری برنامه نویسی شده و تا یک ماه آینده بارگذاری شود این پورتال توان کنترل تمام اخبار سایت را دارا بوده و در آینده نزدیک خود مبدل به سایت خبری خواهد شد.

4- ایجاد سامانه 30002191: از جمله اقدامات موثر این واحد ایجاد سامانه 30002191 می باشد .این سامانه با دارا بودن بانک شماره تلفنی کامل از کارکنان،اساتید،دانشجویان در حال حاضر بیش از 11 هزار شماره تلفن دارد که در حال ارتقاء می باشدحتی بانک کاملی از شماره تلفن های داوطلبین سلامت و بسیاری از مراجعین نظام سلامت فراهم آمده است.این سامانه به صورت روزانه بررسی و در صورت وجود پیامهای مردمی و یا کارکنان پاسخ لازم تهیه و ارسال می گردد.

5- فعال سازی سامانه 191: یکی دیگر از ابزارهایی که در این مدت در تشکیل روا%D

 

گزارش عملکرد دانشگاه در سال های 88-89

 

خلاصه

عملکرد

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان رضوی

89-88 سال

روابط عمومی دانشگاه


 

 

بسم الله الرحمن الرحیم

گزارش ها بصورت مستند، منطقی و متکی به آمار باشد.

ممکن است ما انواع و اقسام کارها و برنامه‏ها را پیش رو داشته باشیم و اجرا کنیم. باید در میان آنها، آنچه خدمت‏رسانی عمیق‏تر و ماندگارتر و زودبازده‏تر محسوب می‏شود، اولویت پیدا کند. به ویژه این کارها باید بیشتر در خدمت قشرهای مستضعف و محروم و محتاج جامعه صورت گیرد. نقاط قوّت را براى مردم بيان كنيد، نقاط ضعف خودتان را هم بيان كنيد؛ این مهم است و تاثیر می گذارد.


 

تاريخچه دانشگاه علوم پزشکی مشهد

اولین پیشنهاد برای راه اندازی دانشگاه در مشهد ، در سال 1313همزمان با تأسیس دانشگاه تهران ثبت و در سال 1318 از سوی دفتر نخست وزیر وقت موافقت شد.

در ابتدا، به جای دانشکده پزشکی، آموزشگاه عالی بهداری در مشهد افتتاح و شادروان پروفسور ابرلین رئیس وقت دانشکده پزشکی تهران به رياست آن برگزیده شد. نخستین آگهی قبول داوطلب برای سال اول دانشکده پزشکی در شهریورماه 1328 انتشار یافت و این دانشکده سرانجام در دوم آذرماه 1328 به عنوان اولین مرکز علمی پزشکی توسط مرحوم دکتر زنگنه، وزیر فرهنگ آن زمان، رسما افتتاح شد . در این سال دانشکده با 61 دانشجو افتتاح شدو اعضای هیأت علمی آن را یک نفردانشیار و هفت نفر معلم حق التدریس تشکیل می دادند.

متعاقبا در سال 1344دانشکده دندانپزشکی تأسیس یافت و بالاخره در مهرماه 1350 دانشکده علوم دارویی و تغذیه نیز به دانشگاه مشهد اضافه گردید.

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و تغییرات کلی در بافت وزارتخانه ها، در سال 1365 دانشگاه های علوم پزشکی کشور و علوم وابسته به آن از وزارت علوم و آموزش عالی منفک شد و دانشگاه مشهد نیز به تبع آن به تدریج به دو موسسه مستقل به نام های "دانشگاه علوم پزشکی مشهد" و "دانشگاه فردوسی مشهد" شناخته شد که هر یک با مدیریت جداگانه اداره می گردد.

این دانشگاه با دارا بودن 7 معاونت و 23شبکه بهداشت و درمان، 11 دانشکده ، 26 بیمارستان و 31 مرکز تحقیقاتی و به طور کلی از حیث گستره وسیع ارائه خدمات بهداشتی درمانی با بیش از 5 میلیون نفر جمعیت بزرگترین دانشگاه علوم پزشکی کشور به شمارمی رود.

در حوزه ستادي رئيس دانشگاه به عنوان قائم مقام وزير در استان خراسان رضوي به عنوان مدير ارشد و با هفت حوزه معاونت در کنار هيئت‌امناء و شوراي دانشگاه اداره دانشگاه را بعهده دارد.

 

 

چشم انداز دانشگاه

 

چشم انداز : دانشگاه علوم پزشكي مشهد با اتكال به ايزد منان و آموزه هاي دين مبين اسلام ، مصمم است متناسب با چشم انداز بيست ساله و نقشه علمي كشور در فضايي توأم با خلاقيت و نوآوري ، تحولي در آموزش پزشكي و نظام ارائه خدمات بهداشتي - درماني ايجاد نمايد ، تا به الگوي قابل قبول در ارتقاء سلامت، در سطح كشور ومنطقه ، تبديل شود. در تأمين اين دور نما ، توجه به توان دانشگاه ، تحولات اقتصادي ، اجتماعي ، فرهنگي ، گذر اپيدميولژيك بيماري ها و جمعيت و شركاي سلامت ضروري است.

بيان مأموريت : دانشگاه علوم پزشكي مشهد براي نيل به هدف حفظ ، تأمين و ارتقاء سطح سلامت جامعه تحت پوشش خود بر اساس جديدترين يافته هاي علمي ، در راستاي تعاليم اسلام و در چارچوب سياست هاي كلان بخش سلامت و راهبردهاي اساسي وزارت متبوع با پاسخگويي مناسب به نيازهاي كاركنان ، ذانشجويان ، استادان ، پژوهشگران ، نخبگان ، فارغ التحصيلان حرفه هاي پزشكي و سياستگذاران ، متعهد است :

خدمات سلامتي مناسب ، در دسترس ، با كيفيت و عدالت محور (با اولويت خدمات پيشگيري لوليه) براي عموم مردم تحت پوشش فراهم آورده ، براي ايجاد ارتباط عاطفي ، جلب اعتماد و رضايتمندي مشتريان ، تمام تلاش خود را مبذول نمايد.

نيروي انساني عالم ، امين ، ماهر و كارآمد را بر اساس نيازهاي سلامت جامعه با پلسخگويي مناسب به نيازهاي آموزشي ، پژوهشي ، فرهنگي و رفاهي دانشجويان ، و بهره گيري از روش هاي نوين در حرفه هاي گوناگون علوم پزشكي تربيت كند.

به منظور پاسخگويي عدالت محور به نيازهاي سلامتي جامعه در توسعه فلسفه هاي نو و توليد دانش و فن آوري تلاش نمايد.

براي ارتقاي علمي و حرفه اي كاركنان كاركنان تمهيدات لازم را فراهم اورد و در جهت تأمين امكانات رفاهي ، اقتصادي و فرهنگي ايشان ، متناسب با منابع دانشگاه كوشش نمايد.

در جهت ارتقاي علمي و حرفه اي فارغ التحصيلان حرف پزشكي ،‌تلاش كرده ، به حمايت حرفه اي آنان بپردازد.

با حمايت ، پشتيباني و تكريم پژوهشگران و نخبگان ، زمينه بهره مندي از خدمات ايشان را در راستاي اهداف نظام سلامت ، فراهم آورد.

ارزش ها : با تكيه بر ارزش هاي والاي اسلامي و تاكيدبر گسترش و نهادينه كردن :

1) عدالت

2) نظم

3) شايسته سالاري

4) پاسخگويي

5) صداقت

در محيط دانشگاه براي وصول به اهداف از پيش تعيين شده تلاش مي نمائيم.

 

برنامه استراتژيك دانشگاه مسأله محوري بوده و بر پايه 15 مسأله زير تدوين شده است:

1) اولويت هاي فرهنگ اسلامي

2) فرايند ها

3) پاسخگويي به مشتريان

4) نظارت ، ارزيابي و ارزشيابي

5) هماهنگي در برنامه هاي سلامت (بهداشت ف درمان ، غذا و دارو)

6) ظرفيت هاي مردمي و ساير بخش هاي توسعه

7) مديريت ارتباطات و فن آوري اطلاعات

8) مديريت خدمات بهداشتي

9) مديريت آموزش علوم پزشكي

10) مديريت پژوهش

11) مديريت خدمات درماني

12) مديريت خدمات غذا و دارو

13) مديريت منابع انساني

14) ساختار سازماني

15) مديريت منابع مالي

بر اساس اقدامات استراتژيك تدوين شده پايش برنامه ها در بازه زماني يك ، سه ، شش ، نه ماهه و يك ساله تعريف شده است كه در شرح برنامه قابل رؤيت است.

 

اهم اقدامات عمراني دانشگاه از سال 88 لغايت پایان 89

تکمیل ساختمان مرکزی دانشگاه

تکميل ساختمان اداری ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی مشهد نمادی از توانمندی علمی و تخصصی کارشناسان و مهندسان فنی دانشگاه به شمار می رود.

کار ساخت ساختمان ستاد مرکزی دانشگاه از سال 86 با تغییر کاربری از ساختمان دانشکده پیراپزشکی به ساختمان اداری شروع و از نیمه دوم سال 88 به طور جدی دنبال شد و تمامی مراحل طراحی و نظارت این طرح با کمک کارشناسان و مهندسان فنی دانشگاه و بدون کمک از دیگر مشاوران اجرا شده است .

طراحی و نظارت کارشناسان فنی بر مراحل ساخت ساختمان ستاد مرکزی دانشگاه موجب صرفه جویی سه میلیارد ریالی در دانشگاه شد .

ساختمان ستاد مرکزی دانشگاه در زمینی به مساحت 16 هزار متر مربع و با هزینه ای بیش از 60 میلیارد ریال در مدت سه سال ساخته شده است . در طراحی و ساخت این طرح تمامی استانداردهای ملی ساخت و ساز و طرحهای نوین بهینه سازی مصرف سوخت رعایت شده است .

استفاده از سازه های سبک در دیوارهای داخلی ساختمان ، نصب نمای آلومینیومی به منظور کاهش وزن و افزایش ایمنی ساختمان ، انجام عایق کاری در دیواره های خارجی ساختمان ، نصب پنجره های دو جداره ، استفاده از سامانه گرمایشی و سرمایشی جذبی و نصب شیر آلات اهرمی را از جمله اقدامات انجام شده در این طرح مي باشد که اجرای این طرحها موجب کاهش 20درصدی مصرف انرژی در ستاد مرکزی شده است.

این ساختمان در نیمه دوم سال 89 مورد بهره برداری قرار گرفت.

شهرک دانش و سلامت دانشگاه در زمینی به مساحت 123 هکتار قرار گرفته است که در حال حاضر علاوه بر اتمام ساختمان اداری دانشگاه ، کار ساخت دو بیمارستان شامل بیمارستان فوق تخصصی اکبر و بیمارستان امداد و نجات در حال اجراست و برای دیگر اراضی نیز طرح جامع منطقه بر اساس نیاز و برنامه های سند چشم انداز دانشگاه در حال طراحی است .

الف-اقدامات عمرانی از مهرماه سال 88 تا پایان 88

بیمارستانی

v بیمارستان امام رضا (ع) : احداث بخش ICUعفونی ،توسعه ICUقلب باز ،اورژانس مرکزی ،آزمایشگاه و اصلاح فضای ICUجراحی .

v بیمارستان دکتر شریعتی : راه اندازی بخش CCU، احداث بخشهای جراحی قلب باز (ICUو Post Icu) و اتاق عمل قلب باز

v بیمارستان دکتر شیخ : احداث بخشهای بستری ،توسعه درمانگاه ها

v بیمارستان شهید کامیاب : بهره برداری از بخش ICU(4)،بازسازی بخشهای بستری

v بیمارستان شهید هاشمی نژاد : توسعه اورژانس سوانح و درمانگاهها

v بیمارستان قائم (عج) : بهره برداری از ICUاعصاب ،اورژانس داخلی ،ICUداخلی و ICUاستروک مغزی

v بیمارستان طالقانی مشهد : راه اندازی ICU،بخش داخلی اعصاب و جراحی اعصاب ،CT Scan

v بیمارستان ولیعصر (عج) بردسکن : راه اندازی بخش CCU،توسعه فضای اورژانس

v بیمارستان خاتم الانبیاء (ص) تایباد : بهره برداری از ICUدر بنای جدید

v بیمارستان سجادیه تربت جام : بهره برداری از بخش ICU،راه اندازی CT Scan

v بیمارستان نهم دی تربت حیدریه : بهره برداری از ICUدر ساختمان جدید ، راه اندازی بخش Post ICU،2 اتاق عمل ،بازسازی لنژری

v بیمارستان 22 بهمن خواف : بهره برداری از بیمارستان جدیدالاحداث با کلیه بخشهای بیمارستان قدیمی

 

حوادث و فوریتهای پزشکی

v پروژه‏های احداث ساختمان پایگاه‏های اورژانس‏115 مشهد (سپاد، امدادی، بوعلی، شریعتی، فاز، شهید ‏قاسمی) ‏خواف(سلامی‏وسنگان)- تایباد(کرات)، تربت‏جام(نعتو)، بردسکن(درونه)، کاشمر(ریوش)، درگز (لطف‏آباد) نیشابور (حسن‏آباد)، کلات (زاوین)

v تکمیل پروژه و بهره برداری از 17 ساختمان پایگاه‏های اورژانس

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

ب-اقدامات عمرانی در سال 89

v بیمارستانی

v بيمارستان شهيد کامياب :شروع عمليات ساختماني بانک استخوان ،مرکز MRIو بخش ICUجديد

v بيمارستان قائم (عج) :بازسازي بخش اورژانس زنان و زايشگاه ،ICUزنان با 6 تخت

v بيمارستان طالقاني :توسعه تخت بيمارستان از 96 تخت به 160 تخت ،راه اندازي بخش نورولوژي

v بيمارستان دکتر شيخ : احداث بخش PICUبا 12 تخت

v بيمارستان خاتم الانبياء چشم :شروع عمليات ساختماني بخش اورژانس چشم

v بيمارستان ابن سينا :راه اندازي بخش سالمندان ،ترک اعتياد و اطفال

v بيمارستان وليعصر :احداث بخش NICUو نوزادان

v بيمارستان خاتم الانبياء تايباد : شروع عمليات ساختماني بخش دياليز و کلينيک تخصصي

v بيمارستان هاي تربت جام :شروع عمليات ساختماني بخش NICU،ICUداخلي و بازسازي بيمارستان در بخشهاي داخلي و اطفال

v بيمارستان لقمان حکيم سرخس و امام خميني درگز :احداث بخش دياليز و ICU

v بيمارستانهاي قوچان : توسعه NICUبيمارستان شهدا و شروع عمليات ساختماني درمانگاه اورژانس و بخش همودياليز

v بيمارستانهاي کاشمر : بازسازي بخشها ،احداث بخش اورژانس داخلي و بازسازي اتاقهاي عمل در بيمارستان شهيد مدرس

حوادث و فوریتهای پزشکی

v راه اندازی و تامین تجهیزات 16 پایگاه جدید شامل( 10 پایگاه شهری و 2 پایگاه اورژانس 115 جاده‏ای در مشهد،پایگاه‏های جاده ای سمیع‏آباد تربت‏جام، نوروزآباد فریمان،شمسی‏خان درگز، همت‏آباد تایباد.

v تکمیل پروژه و بهره برداری از 12 ساختمان پایگاه‏های اورژانس

 

 

 

ج-اقدامات عمرانی به تفکیک واحدهای تابعه دانشگاه

پروژه هاي عمراني شبكه بهداشت و درمان شهرستان خواف بهربرداري شده دهه فجر88تا89

رديف

عنوان پروژه

زير بنا به متر

تاريخ شروع

1

مركز بهداشت درماني سده

580

1387

2

پايگاه اورژانس سنگان

80

1387

3

پايگاه اورژانس سلامه

80

1387

4

مركز بهداشت درماني چاه گچي

480

1385

پروژه هاي عمراني شبكه بهداشت و درمان شهرستان زاوه بهربرداري شده دهه فجر88تا89

رديف

عنوان پروژه

زير بنا به متر

تاريخ شروع

1

سالن اجتماعات شبكه بهداشت

100متر

14/1/88

2

خانه بهداشت عنبر سرا

80 متر

01/02/88

3

خانه بهداشت كاريزك ناگهاني

80متر

01/02/88

4

اورژانس 115 شهري دولت آباد

100متر

01/3/88

5

اورژانس 115 روستاي چخماق

80 متر

01/3/88

6

ساختمان آزمايشگاه و راديولوژي

320متر

20/9/89

7

خانه بهداشت علمدار

100متر

30/9/89

8

خانه بهداشت جعفر آباد

100متر

30/9/89

9

خانه بهداشت كاهيجه

100متر

30/9/89

پروژه هاي عمراني شبكه بهداشت و درمان شهرستان رشتخوار بهربرداري شده دهه فجر88تا89

رديف

عنوان پروژه

زيربنا به متر

تاريخ شروع

1

مركز بهداشت درماني عباس آباد فراميشان

450 متر

1387

2

تجهيز و راه اندازي مرکز بهداشتي درماني عباس آبادو زرقري

------

------

3

تجهيز و راه اندازي خانه هاي بهداشت عميدي کهنه چاهشورک

------

------

4

راه اندازي راديولوژی

------

------

پروژه هاي عمراني شبكه بهداشت و درمان شهرستان خلیل آباد بهربرداري شده دهه فجر88تا89

رديف

عنوان پروژه

زير بنا به متر

تاريخ شروع

1

پايگاه اوژانس جعفرآباد

100متر مربع

88

پروژه هاي عمراني شبكه بهداشت و درمان شهرستان چناران بهربرداري شده دهه فجر88تا89

رديف

عنوان پروژه

زيربنا به متر

تاريخ شروع

1

پانسيون 6واحدي متخصصان پزشكان

510

22/6/86

2

ساخت جايگاه اتو كلاو بيمارستان

96متر

بهمن 88

3

تعميرات اساسي بخش زنان بيمارستان

حدود1000متر

تيرماه88

4

تعميرات اساسي در اتاق عمل بيمارستان

<SPAN style="FONT-WEIGHT%