مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

 

دکتر حسین خوبان
دکترای داروسازی و کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی


ارتباط با مدیر روابط عمومی

تلفن : 38049456 051

نمابر :38713636 051

رایانامه : KhoobanH[at]mums.ac.ir

مشخصات علمی و آموزشی C.V

مدیران روابط عمومی تاکنون


آدرس : خراسان رضوی - مشهد – میدان جوان ،بلوار شهید فکوری ،شهرک دانش و سلامت

دکتر محمدرضا دارابی محبوب

مدیران روابط عمومی تاکنون