پیامک 30002191

 

سال تعداد پیامک ارسالی تعداد پیامک دریافتی
فارسی لاتین باینری
1389        
1390 ۱۱۱٬۸۹۰ ۴۳   ۴٬۲۷۵
1391 ۴۲۴٬۷۴۱ ۵   ۹٬۲۴۴
1392 ۲۱۱٬۵۸۶  ۲    ۳٬۱۶۰ 
1393 ۶۵۹٬۰۰۵   ۱۸    ۸٬۳۸۳
1394 576515      5570
1395  ۳۳۱٬۲۴۵ ۶٬۵۰۷    ۲٬۴۲۷ 
         

 

 

اینفوگرافی ارسال و دریافت پیامک ها در سامانه 30002191 روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد


اینفوگرافی ارسال و دریافت پیامک ها در سامانه 30002191 روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد