کارگاه آموزش فتوشاپ

کارگاه های آموزش فتوشاپ


 

کارگاه آموزشی فتوشاپ به منظور توانمندسازی همکاران روابط عمومی در زمینه آماده سازی عکس برای وب سایت، ایمیل و طراحی انواع پوستر و بنر برگزار شد. این کارگاه شامل دوره مقدماتی و دوره پیشرفته برای تمامی کارکنان روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد و واحدهای تابعه در محل دانشکده پرستاری مامایی، سالن رایانه در پاییز 1395 تشکیل شد.

کارعملی :1-تهیه یک گزارش تصویری در وب سایت واحد روابط عمومی مربوطه شامل 5 تا 10 عکس بر اساس استاندارهای وب
2-طراحی پوستر 25 در 35 سانتی متری

امتیاز هر فرد تنها بر اساس ارائه کار عملی داده خواهد شد.


 

شرکت کنندگان نمره کار عملی اول(پوستر) نمره کار عملی دوم(گزارش تصویری سایت)
مجموع نمره
 نفیسه کاشی پزان جوان   http://webda.mums.ac.ir/index.php/development/construction/12845-2016-09-17-04-25-19  
 ژیلا پورکیانی  http://webda.mums.ac.ir/index.php/archive/61-daily-news/development/construction/13540-95  
 مرضیه رجبی    
 رویا کاظمی  http://v-health.mums.ac.ir/index.php/khabar1/2281-news950252  
 مریم ربانی ابوالفضلی  http://v-drug.mums.ac.ir/index.php/component/content/article/66-sayer-vahedha/944-poster-roze-jahani-ghza95  
 سوسن ضابطیان  v-research.mums.ac.ir/index.php/component/content/article/62-vcresearch/1150-tipe1  
 سید جواد نظری هاشمی    
 امین صدقی      
 صفیه صادقیان روشنایی    
 معصومه مکرم راد      
محمد مهدی حسن زاده    
 محمدعلی عمرانه    
شهرام طاهرزاده  ems.mums.ac.ir/index.php/news2/204-13950910  
 آسیه خرمکی  taleghani.mums.ac.ir/index.php/component/content/article/65-gallery/418-galleri  
خانم فرشچی

 http://v-poshtibani.mums.ac.ir/index.php/component/content/article/43-persian-category/913-class-photoshap

 
 رسول بقایی      
 فاطمه ارجمند    
 محمد فرهادی

 http://ch_bardaskan.mums.ac.ir/index.php/news/58-healthnews/342-2016-12-19-09-38-25


 
 جواد قرایی    ch_tayebad.mums.ac.ir/index.php/fa/56-news/461-hospital-reports  
 سعید بیرجندی اول    
 امیر افشار  http://ch_kashmar.mums.ac.ir/index.php/news/573-2016-11-19-14-30-14  
 فرزانه محمدی  http://ch_kalat.mums.ac.ir/index.php/newss/435-news-123  
 محمد امانی    http://ch_roshkhar.mums.ac.ir/index.php/component/content/article/43-persian-category/322-vazir  
 زهرا اکرمی