کارگاه گزارش نويسي در روابط عمومي

  کارگاه گزارش نويسي درروابط عمومي   
     
  دوره آموزشي گزارش نويسي در روابط عمومي با کد دوره 13233 ويژه افرادي که نياز سنجي نموده اند .  
  تاريخ :  پنجشنبه 31 تير ماه   
  ساعت: 8 الي 14  
  آدرس : شهرک دانش و سلامت - طبقه اول - سالن شوراي روابط عمومي