تحقیق و توسعه


ژیلاپورکیانی

تلفن :05138049318  و 05138713639

ایمیل : poorkianij1[at]mums.ac.ir  

شرح وظایف

  1. برنامه ريزي مدون براي اجراي فعاليتهاي توانمندسازي کارکنان روابط عمومي دانشگاه
  2. تهيه گزارش هاي تحليلي ادواري (ماهانه/فصلي/سالانه) از افكار عمومي داخل و خارج از دانشگاه براي ارائه به مسئولین دانشگاه
  3. تعیین نیازهای اطلاع رسانی مخاطبین دانشگاه تعیین محتوا و متون مناسب برای ساخت کلیپ، تیزرهای آموزشی و سایر موارد مشابه
  4. تعیین نیازهای آموزش سلامت جامعه با استفاده از برنامه نیازسنجی آموزشی
  5. انجام نظر سنجی دوره ای از گروههای هدف دانشگاه
  6. تحلیل محتوای دوره ای رسانه های جمعی مرتبط با حوزه سلامت
  7. همکاری در طراحي برنامه راهبردي روابط عمومي دانشگاه
  8. همكاري در طراحي برنامه هاي مدون يكساله و موضوعي روابط عمومي
  9. سنجش افكار عمومي درون سازماني و برون سازمانی  به منظور یافتن مشکلات و ارائه حل مسئله
  10. نقد و بررسي بازتاب فعاليتهاي دانشگاه در نظر مخاطبان بويژه نخبگان و رهبران فكري، رسانه ها و ساير دستگاهها از يكسو و مديران و کارکنان

فرایند

متن شما....