شاخص های روابط عمومی

شاخصهای روابط عمومی دانشگاه بر اساس مدل اﻟﮕﻮي ﻣﺘﻘﺎرن ﺟﺪﯾﺪ (مدل دوسویه+ترکیبی)

 

شاخص های ارزیابی فعالیت های ارتباط مردمی

برگزاری جلسه گفتگو مدیریت با اقشار مختلف مردم

پاسخگویی به سوالات و نامه های مردم

نظام دهی برای دریافت پیشنهادها

میزان پیگیری  و اجرایی شدن پیشنهادها

نطام دهی دریافت انتقادات و شکایات

نحوه انعکاس نظرات به مدیریت

داشتن دستورالعمل

استدلال کافی و اقناع لازم در پاسخگویی به مسایل و مشکلات مخاطبان

کمیت مناسب کارها

خلاقیت و برجستگی در کار

شاخص های ارزیابی فعالیتهای ارتباط درون سازمانی

برگزاری جلسه گفتگو مدیریت با کارکنان

نظر سنجی از کارکنان درباره مسایل و موضوعات درون سازمانی

پاسخگویی به سوالات کارکنان

نحوه انعکاس سوالات و گزارش جلسات به مدیریت

ارائه طریق در مستند سازی

داشتن دستورالعمل

کمیت مناسب کارها

خلاقیت و برجستگی در کار

شاخص های ارزیابی پژوهش و افکارسنجی

 انتخاب موضوع
داشتن واحد افکار سنجی 
روش تحقیق 
توزیع  پرسشنامه و استفاده از شیوه های علمی جمع آوری اطلاعات 
چگونگی تدوین طرح تحقیق 
 چگونگی و ترتیب قرار گرفتن مراحل تحقیق
توجه به سنجش افکار درون سازمانی 
 استفاده از جداول آماری
 استخراج جداول دو بعدی و آزمون فرضیه ها
 استفاده از نمودار
ذکر ضمائم (فهرست – منابع –پرسشنامه ها و ...) 
حجم نمونه 
روش نمونه گیری
تجزیه و تحلیل و طبقه بندی مناسب
کاربردی بودن
ارایه پیشنهاد
انطباق کلی پژوهش  با اهداف سازمان
کیفیت ارایه مطالب (نگارش ، درست نویسی و طبقه بندی مناسب)
استفاده از شیوه مقایسه
نحوه تهیه گزارش و انعکاس به مدیریت
کمیت
خلاقیت و برجستگی در کار

شاخص های ارزیابی کتاب

طراحی جلد 
تناسب قطع و اندازه با نوع اثر
طراحی داخلی و صفحه آرایی
انتخاب قلم مناسب
رنگ مناسب
کیفیت چاپ سیاه و سفید
کیفیت چاپ رنگی
انطباق کلی نمونه فعالیت با اهداف سازمان
کیفیت ارائه مطالب (نگارش ، درست نویسی و طبقه بندی مناسب)
محتوی غنی
بهره گیری از تکنیک های آماری (نمودار – جدول  و ...)
استفاده از شیوه مقایسه
کمیت
خلاقیت و برجستگی در کار
 شاخص های ارزیابی بروشور
 طراحی  جلد
 تناسب قطع و اندازه با نوع پیام
 طراحی داخلی و صفحه آرایی
 انتخاب قلم مناسب
 رنگ مناسب
کیفیت چاپ سیاه و سفید 
کیفیت چاپ رنگی 
 انطباق کلی نمونه فعالیت با اهداف سازمان
کیفیت ارایه مطالب (نگارش ،درست نویسی و طبقه بندی مناسب) 
بهره مندی از تکنیک های آماری (نمودار-جدول و ...) 
استفاده از شیوه مقایسه 
میزان ارتباط با مناسبت انتشار 
 پیوستگی و انسجام مطالب
 کمیت
خلاقیت و برجستگی در کار 

شاخص های ارزیابی نمایشگاه

 نوع نمایشگاه
 انطباق  موضوع نمایشگاه با فعالیت های سازمان
 شرکت در نمایشگاه بین اللملی
شرکت در نمایشگاه ملی 
 برگزاری نمایشگاه ملی
 شرکت در نمایشگاه منطقه ای
 برگزاری  نمایشگاه منطقه ای
شرکت در نمایشگاه محلی
 برگزاری نمایشگاه محلی
کیفیت غرفه آرایی  و تزیین سالن ها 
 بهره گیری از خدمات کامپیوتری برای تبلیغ  در نمایشگاه
 میزان اطلاع رسانی در خصوص  عملکرد سازمان به مخاطب
 بهره گیری از وسایل ارتباط جمعی برای آگاهی عمومی از برپایی نمایشگاه
 بهره گیری از فیلم، اسلاید، پوستر، بروشور در نمایشگاه
نظر خواهی ازبازدیدکنندگان  درباره نحوه برگزاری نمایشگاه 
 برگزاری مسابقات در داخل نمایشگاه
 خلاقیت و برجستگی در کار

شاخص های ارزیابی تبلیغات

 برگزاری  نمایشگاه ها
 تولید فیلم
 تولید  اسلاید
تولید نوار و CD 
 تولید تیزر تلویزیونی
مراسم  و برنامه ها 
تولید عکس و تصویر
تابلوهای شهری
بیلبورد  و پلاکارد
کمیت کارها
خلاقیت و برجستگی در کار

شاخص های فعالیت ویژه

اهمیت مساله 
ضرورت مساله 
میزان همسویی  با رسالت سازمان
استفاده از روش های علمی
ارائه راهکارهای مناسب
هدف گذاری مناسب
نوآوری در انجام کار
حرکت در چارچوب وظایف روابط عمومی
زمانبندی مناسب
بهره گیری از الگوهای مناسب
جدید و نو بودن کار (کلیشه ای نبودن )
وسعت اجرا (گستره و در برگیری)
میزان جذابیت در اجرا
میزان تاثیرات
میزان موفقیت در کار
ارائه الگوهای جدید – دگرگونی برای پیشرفت
بهره گیری از رسانه های موثر
میزان توجه به مخاطبان

شاخص های ارزیابی فعالیت های ارتباط رسانه ای

 ارتباط مستمر  ودو سویه با صدا و سیما
ارتباط مستمر  ودو سویه با مطبوعات 
 برگزاری نشست های خبری
 نحوه ارزیابی و تقدیر از رسانه های فعال
دستورالعمل و نحوه تهیه و ارسال خبر به رسانه های جمعی 
 دستورالعمل و نحوه تهیه و ارسال مصاحبه وگزارش رسانه های جمعی
تشکیل شورای مشورتی با خبرنگاران
کیفیت اخبار منتشر شده
پژوهش رسانه ای
طرح و کمپین رسانه ای و اطلاع رسانی
تور رسانه ای
بانک اطلاعاتی مخاطبین
خلاقیت و نوآوری
روابط عمومی الکترونیک( وب سایت)
محتوای وب سایت(به روز رسانی،سبک نگارش در وب،منبع و لینک) 
 تعاملی بودن سایت(امکان نظردهی مخاطب)
نظرسنجی الکترونیکی 
 پیامک
بهره گیری از فنون چند رسانه ای در سایت(تصویر،صوت،فیلم) 
نشر الکترونیک(ebook ،zine-eبریده جراید الکترونیک) 
 Rssبهره گیری از
 مولتی مدیا(بروشور الکترونیک افلاین)
طراحی و گرافیک سایت 
استفاده  از خدمات و قابلیت های رسانه های نوین 
خلاقیت و نوآوری