مديريت روابط عمومي معاونت روابط عمومي مسئول دفتر تشيريفات و امور نمايشگاهي واحد وب سايت روابط عمومي الكترونيك سمعي و بصري تحقيق و توسعه

در سالهای اخیر اینترنت نه تنها مورد استفاده متخصصان قرار مي گيرد، بلکه در سطح وسیع تري توسط اقشار مختلف مردم استفاده می شود. اینترنت از دو جنبه جستجوی اطلاعات و انتشار اطلاعات مورد توجه می باشد. تامین اطلاعات کاربران از طریق موتورهای جستجو در محیط وب صورت می گیرد. در حال حاضر موتورهای جستجو ده ها بیلیون صفحه وب را نمایه سازی می کنند و روزانه به صدها میلیون جستجوی وبی خدمات ارائه می دهند. این قابلیت ها موجبات خدمات دهی و استفاده از محتوا را برای هر کس در هر جا فراهم آورده است. یک وب سایت باید با هزاران وب سایت دیگر که دارای محتوا، اطلاعات و حتی طراحی مشابه هستند رقابت کند. اگر یک وب سایت خواهان پیروزی در این رقابت است، نیاز به ارزش افزوده دارد، یعنی نیازمند پیدا شدن وب سایت مربوطه توسط دیگران می باشد.

واحد وب سایت دانشگاه در راستای تحقق.....ادامه مطلب

   نام و نام خانوادگی : بهروز هاشم نژاد نامقی
 
    سمت : مسئول واحد وب سایت دانشگاه  
     تلفن : 38449152 051  
    پست الکترونیک : HashemnejadB1[at]mums.ac.ir  
       


   نام و نام خانوادگی : هانیه رهبان
 
    سمت : کارشناس واحد وب سایت دانشگاه  
     تلفن : 38449153 051  
    پست الکترونیک : RahbanH1[at]mums.ac.ir  
       


   نام و نام خانوادگی : مریم  هاشم نژاد نامقی
 
    سمت : کارشناس واحد وب سایت دانشگاه  
     تلفن : 38449153 051  
    پست الکترونیک : Hashemnezhadm2[at]mums.ac.ir  
       


    فرم چاپی
 
   فرم الکترونیک
 

 

برای در خواست تکمیل هر دو فرم الزامی  می باشد که باید فرم چاپی از طریق اتوماسیون اداری ارسال شود و نیز فرم الکترونیک تکمیل شود


  فرم چاپی
 
  فرم الکترونیک
 

 

برای در خواست تکمیل هر دو فرم الزامی  می باشد که باید فرم چاپی از طریق اتوماسیون اداری ارسال شود و نیز فرم الکترونیک تکمیل شود


  فرم چاپی
 
  فرم الکترونیک
 

برای در خواست تکمیل هر دو فرم الزامی  می باشد که باید فرم چاپی از طریق اتوماسیون اداری ارسال شود و نیز فرم الکترونیک تکمیل شود

تصویب نامه همایش را هم همراه با فرم الکترونیک ارسال نمایید

  فرم چاپی
 
  فرم الکترونیک
 

برای در خواست تکمیل هر دو فرم الزامی  می باشد که باید فرم چاپی از طریق اتوماسیون اداری ارسال شود و نیز فرم الکترونیک تکمیل شود

  فرم چاپی (تعهد نامه)
 
  فرم الکترونیک در خواست پنل
 
  فرم الکترونیک شارژ  

 

برای در خواست تکمیل هر دو فرم الزامی  می باشد که باید فرم چاپی از طریق اتوماسیون اداری ارسال شود و نیز فرم الکترونیک تکمیل شود


 

 
 

سال92

 
 

سال 90

 
  سال 89  
  سال 86   
 

سال 85