روابط عمومی دانشگاه

درخواست ايجاد سايت واحد سازمان

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 
      استاندارد نامگذاري (شناسه) وب سايت جديد      
 

فرم های در خواست سایت واحد های دانشگاه

فرم های درخواست سایت همایش ها

تغيير مسئول سايت

 
   
               
 
 
 
فرایند درخواست ایجاد سایت واحدها، همایش ها در پایگاه اینترنت دانشگاه
 
 
قابل توجه واحدهاي تحت پوشش دانشگاه جهت ايجاد سایت در پايگاه اينترنتي دانشگاه و يا ايجاد سایت اينترنتي كنفرانس ها فرم هاي چاپی مربوطه را دریافت و پس از تكميل اطلاعات خواسته شده به مديريت روابط عمومی دانشگاه ارسال و همچنین نسبت به تکمیل فرم الکترونیک اقدام نمائید.
بديهي است پس از بررسي و تائيد نهايي نسبت به ایجاد سایت اقدام لازم صورت خواهد گرفت و سپس آموزش های لازم به رابط معرفی شده داده خواهد شد.
 
برای آشنایی بیشتر با برنامه مديريت محتوای وب سایت دانشگاه مي‌توانيد به مستندات و راهنمای استفاده از برنامه مراجعه نمایید.
 
 
  توضیح آیتم های فرم  
       
 
عنوان سایت درخواستی
به طور مثال در سایت معاونت پژوهشی عنوان سایت "معاونت پژوهشی" می باشد که در لوگو صفحه (قسمت بالای صفحه) و همچنین به عنوان اولین آیتم منوهای سمت راست صفحه (منوهای آبشاری) مشاهده می شود.
 
مشخصات مسئول سایت
شخصی می تواند مسئول سایت باشد که کارمند رسمی، پیمانی، قراردادی و یا تبصره 3 دانشگاه باشد و با کامپیوتر آشنایی داشته و مهارت کار با نرم افزار office و اینترنت را داشته باشد.
 
شناسه سایت درخواستی
آدرس کلیه زیرسایت های دانشگاه به صورت زیر می باشد
شناسه سایت.mums.ac.ir
 
به طور مثال شناسه سایت مدیریت فناوری آمارواطلات وارتباطات عبارت "hit" می باشد و در صورتیکه قبل از آدرس دانشگاه کلمه hit را وارد نمایید اولین صفحه سایت مدیریت فناوری آمارواطلاعات  وارتباطات را می توانید در مرورگر خود مشاهده کنید.
 
آدرس سایت مدیریت آمار وفناوری اطلاعات وارتباطات http://hit.mums.ac.ir/
 
در قسمت "شناسه پیشنهادی" فرم های زیر شناسه پیشنهادی برای سایت خود را اعلام کنید. این شناسه باید بر طبق استاندارد تعیین شده انتخاب شود.
 
       
       
   

جدول شماره 1

پيشوندهاي شناسه سايت ها و ساب دومين هاي دانشگاه

"اسم موردنظر پيشوند": شناسه سايت

   
  دسته   پيشوند

عنوان سايت--مثال

شناسه سايت--مثال

 
  بیمارستان Hospital -hos بیمارستان امام رضا hos-emamreza  
  حوزه ریاست Main -main   main  
  دانشکده school   دانشکده پزشکی sch-med  
  ساب دومين هاي شرپوينت Sharepoint s ساب دومين دانشکده پزشکي s-sch-med  
  سايت هاي موضوعي   نياز به پسوند ندارند - -  
  سيستم ها System -sys سيستم پژوهان sys-vice-research  
  شبکه بهداشت و درمان Network health & treatment -nht شبکه بهداشت مشهد nht-mashhad  
  گروه هاي آموزشي Department -dept گروه اخلاق پزشکي dept-medethic  
  مجلات Journal -j مجله گوش گلو بيني و حنجره j-ear  
  مراکز تحقيقاتي Research center -rsc مرکز تحقيقات بيوتکنولوژي rsc-biotech  
  معاونت ها Vice -vice معاونت پژوهشي vice-research  
  همایش ها congress -cong همایش هیپنوتیزم cong-hypnosis  
             
  یک کلمه با معنی انگلیسی (مرتبط با محتوای سایت) یا مخفف چند کلمه (مرتبط با محتوای سایت) به طور مثال شناسه سایت "مرکز تحقیقات چشم" عبارت erc که مخفف کلمات eye research center می باشد.