روابط عمومی دانشگاه

شرح وظایف واحد پاسخگویی به سامانه پیامکی 30002191 و رسیدگی به شکایات

شرح وظایف

  • دریافت شکایات مربوط به مراکز درمانی و شبکه های بهداشت و درمان
  • بازدید ماهانه از واحد های تابعه دانشگاه جهت اطلاع یابی از راستی آزمایی شکایات واصله
  • تقدیر از کارکنان و مسئولین روابط عمومی در خصوص پیگیری و رسیدگی به شکایات
  • برگزاری جلسات ماهانه با مسئولین روابط عمومی تابعه دانشگاه
  • تهیه و ارزیابی ماهانه از محتویات سامانه ٣٠٠٠٢١٩١ و سامانه ١٩١ به مدیریت روابط عمومی و ریاست
  • نظارت بر عملکرد رابطین سامانه
  • دریافت گزارشات ماهانه از رابطین معاونتها در خصوص پیگیری شکایات
  • پیگیری واخذ نظریات و پیشنهادات واحد های دانشگاه به منظور رسیدگی و اعلام پاسخ
  • جمع بندی گزارشات در مقاطع شش ماهه وتجزیه و تحلیل وارائه آن به واحد بازرسی دانشگاه
  • اطلاع رسانی به مخاطبین درخصوص پیامک های دریافتی
الهه ابراهیم پور
تلفن : 38412081 051- 05138423344
رایانامه:EbrahimpourKE2@mums.ac.ir
خراسان رضوی ،مشهد،خیابان دانشگاه، مقابل دانشگاه 18

مسئولین روابط عمومی

 دانشگاه علوم پزشکی مشهد