روابط عمومی دانشگاه

شرح وظایف واحد تحقیق و توسعه

واحد تحقيق و توسعه در دانشگاه از طريق ارائه خدمات پژوهشی و آموزشی، در فرايندهای برنامه‌ ريزی و تصميم گيری دانشگاه كمک می نمايد. اين خدمات، فعاليت هايی نظير جمع آوری داده‌های مرتبط با فعاليت دانشگاه و ايجاد بانک اطلاعاتی اصلی دانشگاه، بروز نگهداشتن بانک اطلاعاتی، تحليل داده های مرتبط، ارزيابی منظم برنامه ها و فرايندهای مديريتی، ارائه گزارش، انتشار يافته‌ها و نيز بروندادهای دانشگاه، تعيين اولويت های پژوهشی، انجام پژوهش‌های مورد نياز، تدوين كتاب آمار ساليانه‌‌ی دانشگاه و مقايسه‌ی فعاليت های دانشگاه با دانشگاه های کشور را در بر می گيرد

شرح وظایف

  • تهيه گزارش های تحليلی ادواری (ماهانه‏/فصلي‏/سالانه) از افكار عمومی داخل و خارج از دانشگاه برای ارائه به مسئولین دانشگاه
  • تعیین نیازهای اطلاع رسانی مخاطبین دانشگاه تعیین محتوا و متون مناسب برای ساخت کلیپ، تیزرهای آموزشی و سایر موارد مشابه
  • انجام نظر سنجی دوره ای از گروه های هدف دانشگاه
  • تحلیل محتوای دوره ای رسانه های جمعی مرتبط با حوزه سلامت
  • همكاری در طراحي برنامه های مدون يكساله و موضوعي روابط عمومی
  • سنجش افكار عمومي درون سازماني و برون سازمانی به منظور یافتن مشکلات و ارائه حل مسئله
  • نقد و بررسی بازتاب فعاليت های دانشگاه در نظر مخاطبان بويژه نخبگان و رهبران فكری، رسانه ها و ساير دستگاه ها از يكسو و مديران و کارکنان از سوی دیگر
ژیلا پورکیانی
تلفن : 38411190 051
رایانامه :poorkianij1@mums.ac.ir
 خراسان رضوی، مشهد، خیابان دانشگاه، مقابل دانشگاه 18

مسئولین روابط عمومی

 دانشگاه علوم پزشکی مشهد