روابط عمومی دانشگاه

استاندارد های نام گذاری (تعیین شناسه)

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
 
     
 

دستورالعمل تعيين شناسه سايت ها و ساب دومين هاي دانشگاه

شناسه بايد انگليسي باشد در مورد سايتهاي خدماتي مي توان از پنگليش استفاده کرد.

   • شناسه سايت کتابخانه مرکزي دانشگاه central-library
   • شناسه سايت نوبت دهي اينترنتي بيمارستانها nobat

املاي روان و صريحي داشته باشد

 • احتمال نوشته شدن آنها با املاي غلط و هدايت بازديدكنندگان شما به سايتهاي با املاي مشابه کمتر باشد.
 • املاي نام دامنه شما بهتر است به گونه‌اي باشد كه بصورت شفاهي به راحتي قابل انتقال باشد.

آسان براي به ياد آوردن

 • تلفظ و بخاطر سپردن آن آسان باشد.

از کلمه هايي که هجي مشکلي دارند و يا در بقيه کشورها به صورت متفاوت هجي مي شوند، استفاده نکنيد.

نامهاي کوتاه براي به خاطر سپردن آسانتر هستند.

 • نام هاي کوتاه براي تبديل شدن به نشان تجاري شما مناسب تر هستند و از اين جهت آسانتر در ذهن مخاطبان جا ميگيرند

نبايد با نام ديگر وب سايتها اشتباه شود

 • پرهيز از ايجاد اسامي متشابه
 • مشابه نام سايت ديگري كه موجب سردرگمي بازديد كنندگان شود نباشد.

عبارت انتخابي تشابه با نام تجاري معروف و معتبر نداشته باشد.

 • مطمئن شويد که اسم وب سايت اي که انتخاب مي کنيد نام تجاري شرکتي نباشد يا اينکه مشکلات قانوني از اين قبيل نداشته باشد.

بهتر است شکل جمع کلمات را انتخاب کنيد البته اگر مناسب با موضوع باشد.

سعي کنيد که تمام يا قسمتي از نام واحد يا مهمترين کلمه کليدي فعاليت كاري و خدماتي شما در نام وب سايت وجود داشته باشد. (گروه علوم تشريحي و بيولوژي سلولي dept-anatomy، گروه بيهوشي dept-anesth)

بايد بيانگر فعاليت شما يا نوع آن باشد (بايد با نوع فعاليت واحد ارتباط داشته باشد).

 • شناسه سايت گروه چشم dept-eye

اسامي خاص شناسه مانند اسم نوشته شود. مشابه اسامي بيمارستان ها (قائم quaemشناسه سايت hos-quaem)

كوتاه و متشكل از حداقل تعداد حروف باشد. ( کوتاه - جذاب و به ياد ماندني)

 • حداقل 3 و حداکثر با طول 15 کاراکتر
 • با حرف آغاز شود ( نام‌ وب سايتها نسبت به حروف کوچک و بزرگ حساس نیستند. )
 • از اعداد و خط تيره استفاده نشده يا کمتر استفاده شود. استفاده از dash (-)‌ براي فواصل در اسامي بلامانع است.
 • استفاده از فاصله ياunderscore مجاز نيست (space يا _ مجاز نيست )

پيشنهاد شناسه سايت بيمارستان امام رضا

 

شناسه هاي موردتاييد

× شناسه هاي نامعتبر

hos-eamareza , hos-emam-reza

hos-emam_reza, hos-emam reza

 

شناسه انگليسي و پنگليش توسط درخواست کننده بايد با رعايت اصول اين دستورالعمل پيشنهاد شود.

 

نظام چند بخشي اختصاري

 

مثال: شناسه سايت بيمارستان امام رضا hos-emamreza

 

 • شناسه با پيشوند مشخص شده در جدول شماره 1 اين دستورالعمل شروع شود.
 • قسمت دوم شناسه Abbreviation چند حرفي موردنظر که داراي مفهوم باشد.
 • شناسه سايت هاي موضوعي، که در ساختار سازماني درج نشده است نيازي به پيشوند واحدي ندارند و در خصوص شناسه سايت بايد به صورت موردي توسط مديريت تصميم گيري شود. اگر مخففي در جوامع جهاني تبديل کلمه شناخته شده اي (term) ، شده باشد مي تواند به عنوان شناسه سايت پيشنهاد شود. به طور مثال سايت آموزش مداوم (continuous medical education (cmeبا شناسه

 

 
       
 
   

جدول شماره 1

پيشوندهايشناسه سايت ها و ساب دومين هاي دانشگاه

"اسم موردنظر پيشوند": شناسه سايت

   
  دسته   پيشوند

عنوان سايت--مثال

شناسه سايت--مثال

 
  بیمارستان Hospital hos- بیمارستان امام رضا hos-emamreza  
  حوزه ریاست Main main-   main-  
  دانشکده school   دانشکده پزشکی sch-med  
  ساب دومين هاي شرپوينت Sharepoint s- ساب دومين دانشکده پزشکي s-sch-med  
  سايت هاي موضوعي - نياز به پسوند ندارند - -  
  سيستم ها System sys- سيستم پژوهان sys-vice-research  
  شبکه بهداشت و درمان Network health & treatment nht- شبکه بهداشت مشهد nht-mashhad  
  گروه هاي آموزشي Department dept- گروه اخلاق پزشکي dept-medethic  
  مجلات Journal j- مجله گوش گلو بيني و حنجره j-ear  
  مراکز تحقيقاتي Research center rsc- مرکز تحقيقات بيوتکنولوژي rsc-biotech  
  معاونت ها Vice vice- معاونت پژوهشي vice-research  
  همایش ها congress cong- همایش هیپنوتیزم cong-hypnosis  
             
  یک کلمه با معنی انگلیسی (مرتبط با محتوای سایت) یا مخفف چند کلمه (مرتبط با محتوای سایت) به طور مثال شناسه سایت "مرکز تحقیقات چشم" عبارت erc که مخفف کلمات eye research center می باشد.  
 

فرم های در خواستی واحد وب سایت

تکمیل هر دو فرم الزامی است

همکارگرامی فرم چاپی را از طریق اتوماسیون اداری به روابط عمومی دانشگاه ارسال و فرم الکترونیک قسمت مربوطه (در خواست وب سایت یا تغییر مسئول و...) تکمیل نمایید .

در خواست وب سایت واحد های دانشگاه

در خواست تغییر مسئول وب سایت

در خواست سامانه پیام کوتاه واحدهای دانشگاه

در خواست تغییر مسئول سامانه

در خواست ساب دومین همایشات

در خواست ساب دومین سامانه های دانشگاه