روابط عمومی دانشگاه

شرح وظایف واحد مانیتورینگ رسانه

شرح وظایف

  • پایش رسانه ای روزانه
  • پایش شبکه های اجتماعی
  • تعیین جهت گیری های رسانه ای
  • رصد اختصاصی اخبار وب دا در رسانه ها
  • تولید بولتن های خبری از اخبار منتشره در رسانه ها با دیدگاه نظارتی برای مدیران ارشد
  • بررسی انتقادات و سؤالات منتشره در مطبوعات و برنامه‌های صداوسیما و ارسال آن‌ها به مسـئولان ذی‌ربط و دریافـت پاسخ برای انعکاس در رسانه‌ها
حسین اخباری
تلفن : 38412081 051
رایانامه :AkhbariH1@mums.ac.ir
خراسان رضوی ،مشهد،خیابان دانشگاه، مقابل دانشگاه 18

مسئولین روابط عمومی

 دانشگاه علوم پزشکی مشهد