روابط عمومی دانشگاه

نظرسنجی اجراي برنامه تحول نظام سلامت

احتراماً به‌منظور دريافت نظرات ارزشمند جنابعالي در خصوص اجراي برنامه تحول نظام سلامت در نظر داريم که طرح نظرسنجي را در اين راستا به اجرا بگذاريم.همکاري و دريافت نظرات ارزشمند شما به ما کمک خواهد کرد در اجراي هر چه‌بهتر اين برنامه تلاش کنيم. درضمن اطلاعات شما شهروند گرامي به‌صورت محرمانه نزد ما باقي خواهد ماند.

جنسیت(*)
لطفا جنسیت را انتخاب کنید

آيا سابقه بستري در اين بيمارستان را پيش از اين داشته ايد؟(*)
سابقه بستری را تکمیل کنید

وضعيت تاهل(*)
لطفا وضعیت تاهل تکمیل نمایید

میزان تحصیلات(*)
میزان تحصیلات را تکمیل نمایید

سن بیمار(*)
سن بیمار را تکمیل نمایید

وضعيت شغلي(*)
وضعيت شغلي را تکمیا نمایید

محل سکونت(*)
محل سکونت را تکمیل نمایید

آيا پيش از اين در بيمارستان بستري شده ايد(*)
ورودی نامعتبر

در صورت بستري شدن در کدام بيمارستان بستري شده ايد(*)
ورودی نامعتبر

در صورت بستری شدن در مراکز دولتی، در کدام یک از بیمارستان ها بستری شده اید؟
ورودی نامعتبر

1-آیا از نحوه برخورد نگهبانان بیمارستان راضی هستید؟(*)
لطفا به تمامی سولات پاسخ دهید

2- آیا از راهنمایی های لازم از سوی واحد اطلاعات در بدو ورود به بیمارستان راضی هستید؟(*)
لطفا به تمامی سولات پاسخ دهید

3- آیا از وجود تابلوهای راهنما در قسمتهای مختلف بیمارستان رضایت دارید؟(*)
لطفا به تمامی سولات پاسخ دهید

4- آیا از نحوه برخورد و رفتار کارکنان پذیرش راضی هستید؟(*)
لطفا به تمامی سولات پاسخ دهید

5- آیا از طول مدت انتظار از زمان تشکیل پرونده تا انتقال به بخش راضی هستید؟(*)
لطفا به تمامی سولات پاسخ دهید

6- آیا از نحوه برخورد و رفتار پزشکان راضی هستید؟(*)
لطفا به تمامی سولات پاسخ دهید

7- آیا از حضور به موقع پزشکان در مواقع نیاز راضی هستید؟(*)
لطفا به تمامی سولات پاسخ دهید

8- آیا از آموزشهای ارائه شده توسط پزشکان(درطول درمان و حین ترخیص) راضی هستید؟(*)
لطفا به تمامی سولات پاسخ دهید

9- آیا از پاسخگویی پزشکان به سوالات خود رضایت دارید؟(*)
لطفا به تمامی سولات پاسخ دهید

10- آیا ویزیت روزانه توسط پزشک معالج انجام می پذیرفت؟
لطفا به تمامی سولات پاسخ دهید

11- آیا از کشیدن پرده و رعایت حریم شخصی حین انجام اقدامات پزشکی رضایت دارید؟(*)
لطفا به تمامی سولات پاسخ دهید

12- آیا از نحوه برخورد و رفتار پرستاران راضی هستید؟(*)
لطفا به تمامی سولات پاسخ دهید

13- آیا از پاسخ به موقع پرستاران به زنگ اخبار رضایت دارید؟(*)
لطفا به تمامی سولات پاسخ دهید

14- آیا از آموزشهای ارائه شده توسط پرستاران(بدو ورود، در طول درمان و ترخیص) راضی هستید؟(*)
لطفا به تمامی سولات پاسخ دهید

15- آیا از کشیدن پرده و رعایت حریم شخصی حین انجام اقدامات پرستاری راضی هستید؟(*)
لطفا به تمامی سولات پاسخ دهید

16- آیا در صورت نیاز به روشهای تشخیصی مانند رادیولوژی، سونوگرافی، سی تی اسکن و ... از نحوه انجام آن رضایت دارید؟(*)
لطفا به تمامی سولات پاسخ دهید

17- آیا در صورت نیاز به انجام آزمایش، از نحوه انجام آن راضی هستید؟(*)
لطفا به تمامی سولات پاسخ دهید

18- آیا از نحوه برخورد و رفتار پرسنل در واحدهای تشخیصی (رادیوگرافی و آزمایشگاه) راضی هستید؟(*)
لطفا به تمامی سولات پاسخ دهید

19- آیا از رعایت حریم خصوصی حین انجام اقدامات تشخیصی راضی هستید؟(*)
لطفا به تمامی سولات پاسخ دهید

20- آیا ویزیت روزانه توسط پزشک معالج انجام می پذیرفتآیا از وضعیت نظافت و تمیزی بخش راضی هستید؟(*)
لطفا به تمامی سولات پاسخ دهید

21- آیا از نحوه برخورد و رفتار کارکنان خدماتی راضی هستید؟(*)
لطفا به تمامی سولات پاسخ دهید

22- میزان رضایت شما از نحوه انتقال به بخش و یا جابجایی بین قسمت های مختلف بیمارستان چگونه است؟(*)
لطفا به تمامی سولات پاسخ دهید

23- آیا از کیفیت و نحوه تعویض ملحفه، پتو و لباس و پاکیزگی آنها رضایت دارید؟(*)
لطفا به تمامی سولات پاسخ دهید

24- آیا از امکانات رفاهی(تلویزیون، صندلی، آبسردکن، تلفن، روشنایی، تخت، تلفن و نمازخانه، وضعیت سرمایش، گرمایش و تهویه اتاق ) رضایت دارید؟(*)
لطفا به تمامی سولات پاسخ دهید

25- آیا از کیفیت غذا راضی هستید؟(*)
لطفا به تمامی سولات پاسخ دهید

26- آیا از ساعت توزیع غذا راضی هستید؟(*)
لطفا به تمامی سولات پاسخ دهید

- آیا تحت عمل جراحی قرار گرفته اید؟(درصورت پاسخ بلی، موارد زیر را پاسخ دهید)(*)
لطفا پاسخ دهید

27- آیا از نحوه برخورد و رفتار پرسنل اتاق عمل راضی هستید؟
لطفا به تمامی سولات پاسخ دهید

28- آیا از انجام عمل جراحی در وقت تعیین شده رضایت دارید؟
لطفا به تمامی سولات پاسخ دهید

29- آیا از ارائه آگاهی های لازم پیش از عمل جراحی راضی هستید؟
لطفا به تمامی سولات پاسخ دهید

30- آیا از نحوه پوشش خود در اتاق عمل (قبل، حین و بعد از عمل) رضایت دارید؟
لطفا به تمامی سولات پاسخ دهید

31- در صورت مراجعه به دفتر مدیریت آیا از این واحد رضایت دارید؟
لطفا به تمامی سولات پاسخ دهید

32- آیا از فراهم بودن داروهای تجویز شده رضایت دارید؟
لطفا به تمامی سولات پاسخ دهید

33- آیا از رسیدگی به اعتراضات و شکایتهای بیماران در این بیمارستان راضی هستید؟
لطفا به تمامی سولات پاسخ دهید

34- آیا از امکاناتی مانند دستگاه کپی، خودپردازو غیره در این بیمارستان رضایت دارید؟
لطفا به تمامی سولات پاسخ دهید

35- آیا از نحوه عملکرد واحد مددکاری در این بیمارستان راضی هستید؟
لطفا به تمامی سولات پاسخ دهید