روابط عمومی دانشگاه

راهنمایی یکسان بودن تب مرورگر و عنوان صفحه

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
  به طور مثال اگر شما روی یک از منو های سایت روابط عمومی مثلا تحقیق و توسعه کلیک نمایید    
     
     
 

خواهید دید که عنوان تب با منو و صفحه همه یکسان است

در بسیاری از سایتها به دلیل رعایت نکردن نوع آیتم منو (گذاشتن از نوع ادرس خارجی )عنوان تب ها در مرور گر دانشگاه علوم پزشکی مشهد درج میشود .

که این امر باعث میشود هنگامی که کاربر تب های بسیاری در مرورگر خود باز داشته باشد همه یکسان نمایش داده شود و صفحه هات سایت بدرستی تفکیک شده نباشد

و کابر را دچار مشکل نماید و برا ی بازدید از صفحه مورد نظر تمامی تب ها را کلیک نماید .

 
     
 
 
   نمونه درست   
 

 

 
 
 
  نمونه اشتباه : با اینکه تمامی تب های باز شده صفحه های مجزا می باشند