روابط عمومی دانشگاه

اهميت رنگ در طراحي سايت

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

اهميت رنگ در طراحي سايت

 
 
هنگام انتخاب رنگ در زمان طراحی باید به نکات زیر توجه کنید:
۱- اثر روان شناسی رنگ
۲- قابلیت خواندن متون صفحات سایت
۳- رنگ متمم رنگهای انتخابی برای بک گراند ، گرافیک ها ، لینک ها و متون
 
 
 
لیست زیر مشخصه هایی از رنگ ها را که هنگام طراحی باید مدنظر داشته باشید بیان میکند:
۱- رنگ ها اثر زیادی روی احساسات ما در ۹۰ ثانیه اول دیدن میگذارند.
۲- اثر رنگ میتواند بیننده را ترغیب به خرید یک جنس از شما کند.
۳- رنگ ها رفتار ما را در برابر یک موضوع فقط تشدید نمیکنند ، بلکه اثر خود را کاملا در رفتار ما نشان میدهند.
۴- اثر گذاری رنگ در فرهنگ های مختلف گوناگون است.
۵- هر رنگ به تنهایی یک پیام مخصوص به چشم بیننده میفرستد.